top of page

VALITUT KAMPANJAT

Erilaisia kampanjoita yrityksille, kouluille tai muille asiakkaille, jotka ovat tekemisissä nuorten kanssa.

kiusaaminen3.jpg

Koulukiusaaminen pois

Kiusaamisen vastaisen kampanjan tarkoitus on saada vähennettyä kiusaamista puhujien avulla, jotka omien tarinoidensa avulla tuovat esille kokemuksiaan kiusaamisesta. Puhujamme ovat roolimalleja monille nuorille joten heidän sanomisillaan on painoarvoa heille. Puhujien tarkoitus on ennaltaehkäistä kiusaamista ja neuvoa myös oppilaille mitä tehdä kiusaamistapauksissa ja mistä voisi saada apua. Vuonna 2008-2009 kahdeksas-yhdeksäsluokkalaisista 8,4% koki kiusaamista vähintään kerran viikossa ja vuonna 2017 luku oli 5,8% oppilaista. Koulukiusaaminen on onneksi vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta se on yhä suuri ongelma monissa Suomen kouluissa.

 

Suosittelemme seuraavia vaikuttajia: Musta Barbaari, Prinssi Jusuf, Dosdela, Seksikäs Suklaa ja Alviina Alametsä.

mentalhealth1.jpg

Mielenterveys kuntoon

Mielenterveys kuntoon kampanja sopii koulujen lisäksi myös muille asiakkaille. Mielenterveyden häiriöiden vuotuiset kustannukset Suomessa ovat noin kuusi miljardia. Kaikista mielenterveyden häiriöistä 50% alkaa ennen 14. Ikävuotta ja 75% ennen 24. Ikävuotta. Näiden tilastojen vuoksi haluamme olla jo aikaisessa vaiheessa vaikuttamassa koululaisten mielenterveyteen ennaltaehkäisevällä työllä. Puhujamme tulevat kertomaan omia tai läheistensä kokemuksia mielenterveysongelmien kanssa ja siitä miten niiden yli voi päästä ja mistä kannattaa pyytää apua tarvittaessa.

 

Suosittelemme seuraavia vaikuttajia: Alviina Alametsä ja Jonne Juntura.

Lifeskills.jpg

Elämäntaidot haltuun

Elämäntaidot haltuun kampanja käsittää erilaisten taitojen oppimisen, joita omien unelmien ja onnellisen elämän saavuttaminen vaatii. Esimerkkejä näitä taidoista ovat oppimaan oppimisen taito, ajattelun taidot, rohkeustaidot, onnellisuustaidot, läsnäolotaidot, ihmissuhdetaidot, myötätuntotaidot, itsensä johtamisen taidot, hyvinvointitaidot ja tunnetaidot. Näiden taitojen oppiminen on elintärkeää niin nuorille kuin aikuisillekin.

 

Suosittelemme seuraavia vaikuttajia kampanjoihin: Jevgeni Särki, Veera PrihaHeidi Nummi, Timo Kuusiola ja Alviina Alametsä

Kampanjat: Project
omapolku4.jpg

Oman polun löytäminen

Uudet teknologiat ja internet ovat muuttaneet maailmaa niin, että nuorilla on nykyään enemmän mahdollisuuksia kuin vanhemmilla sukupolvilla luoda omanlaisensa elämänpolku. Haluamme inspiroida uusia sukupolvia unelmoimaan ja tarjota heille ideoita miten saavuttaa omat tavoitteet elämässä. Puhujamme kertovat omista elämäntarinoistaan ja siitä miten he löysivät oman polkunsa elämässä ja vaikeuksista joita heidän täytyi kohdata matkan varrella.

 

Kampanjaan suosittelemme seuraavia vaikuttajia: Musta Barbaari, Prinssi Jusuf, Seksikäs Suklaa, Dosdela.

Menestymaailmalla.jpg

Menesty Maailmalla

Kansainvälistyvässä maailmassa ihmiset liikkuvat muihin maihin työn perässä, pakenevat sotia/huonoa elintasoa tai matkailevat eri maissa. Menesty Maailmalla kampanja pyrkii tuomaan esille asioita, joiden osaaminen on todella tärkeää tällaisessa maailmassa. Kielten osaaminen on yksi tärkeimmistä asioista ja haluamme edistää Suomessa vieraiden kielten opiskelun näyttämällä miten paljon hyötyä siitä voi olla. Muiden maiden historian ja kulttuurin tunteminen on toinen tärkeä asia, jonka oppimista haluamme kannustaa. Puhujamme kertovat omista kokemuksistaan ulkomailla asumisesta, vieraiden kielten opiskelusta sekä siitä millaisia hyötyjä he ovat näistä saaneet omaan elämäänsä.

 

Suosittelemme seuraavia vaikuttajia: Jonne Juntura, Kristian Muthugalage, Musta Barbaari ja Heidi Nummi.

Yrittäjyys2.jpg

Yrittäjyys ja Rahankäyttö

Yrittäjyys ja rahankäyttö kampanjassa pyrimme edistämään yrittäjyyttä ja nuorten kykyä käsitellä rahaa aikuisina. Emme pyri tekemään kaikista yrittäjiä vaan haluamme kertoa nuorille mitä mahdollisuuksia ja haittapuolia yrittäjyys pitää sisällään. Rahankäyttö aiheesta puhumalla tavoitteemme on luoda sukupolvi, joka osaa hallita omaa rahataloutta sekä omaa tiedot ja taidot tulla taloudellisesti riippumattomaksi.

 

Suosittelemme seuraavia vaikuttajia näistä aiheisiin: Saku Loukonen ja Joona Nuutinen.

Kampanjat: Project

Yritykset/Järjestöt/Muut

Yrityksille, järjestöille ja muille asiakkaille erilaisia kampanjoita.

työhyvinvointi1.jpg

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi kampanja tähtää parantamaan työntekijöiden hyvinvointia erilaisten työpajojen ja seminaarien kautta. Suomessa kansantalouden menetys vuodessa menetetyn työpanoksen vuoksi on 24 miljardia euroa, josta esimerkiksi 8 miljardia euroa kuluu työkyvyttömyyseläkkeisiin ja 3,4 miljardia sairauspoissaoloihin. Puhujamme pyrkivät antamaan työkaluja tunnistaa työuupumus, rauhoittamaan oma mieli, poistamaan stressiä ja kiinnittämään huomiota omaan jaksamiseen liikunnan ja terveellisen ruoan kautta.

 

Suosittelemme vaikuttajaa: Heidi Nummi.

Maailmanpelastaminen3.jpg

Maailman Pelastaminen

Maailman pelastaminen kampanjassa pyritään tuomaan tietoisuutta globaalisti tärkeistä asioista kuten ilmastonmuutoksesta, luonnonsuojelusta, kierrättämisestä, kasvissyönnistä sekä ihmisten- ja eläintenoikeuksista. Haluamme puhujiemme avulla saada muutosta tärkeisiin asioihin puhumalla ajankohtaisista maapallolle ja ihmiskunnalle tärkeistä asioista joihin täytyy saada muutos heti.

 

Suosittelemme seuraavia vaikuttajia: Musta Barbaari (kasvissyönti), Heidi Nummi, Timo Kuusiola, Alviina Alametsä ja Jonne Juntura.

Kampanjat: Project
bottom of page